ล่ามแปลภาษา

ล่าม แปลภาษา

“เรา คือ ผู้ผลิตพจนานุกรมออนไลน์ไทย-ญี่ปุ่นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย”

เรา คือ ผู้ผลิตพจนานุกรมออนไลน์ไทย-ญี่ปุ่นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เรามีประสบการณ์มากมายในการแปลงาน และ ล่ามให้กับคนดังระดับประเทศ อาทิเช่น ฟิล์ม รัฐภูมิ พอลล่า เทเลอร์ Masaharu Fukuyama, Yamapi, Aikawa Shou

หากธุรกิจของท่านมีความจำเป็นต้องใช้คนแปล หรือ ล่าม ลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เราบริษัทเจทีบิซ