หนังสือ

พูดญี่ปุ่นทันใจ

“หนังสือสอนพูดภาษาญี่ปุ่นสำหรับคนไทย”

อัดแน่นด้วยสำนวน และ คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในแต่ละสถานการณ์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ทำให้ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น และ คนที่ชอบท่องเที่ยวญี่ปุ่นต่างหยิบถือติดตัวไปด้วยเสมอ ถือเป็นหนังสือ Best seller อีกเล่มหนึ่ง