ออนไลน์ มาร์เก็ตติ้ง

ออนไลน์ มาร์เก็ตติ้ง

“สร้างการรับรู้ ขยายฐานลูกค้า”

เราคือผู้ทำตลาดออนไลน์ ออฟไลน์ และ บริหารสื่อมากมายเกี่ยวกับญี่ปุ่น (เน้นคนไทยอ่าน) เช่น japansalaryman , j-doradic , j-doramanga,jdoragroup,japaneed หากคุณอยากสร้างการรับรู้ สร้างแบนรด์ให้แข็งแกร่ง เพิ่มยอดขาย หรือ ขยายฐานลูกค้าให้กับกลุ่มคนไทยที่ชื่นชอบญี่ปุ่น เรียนภาษาญี่ปุ่น หรือ คนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ไว้ใจให้เราเข้าไปดูแลได้